Vad är bulimi?

vad är bulimi
Vad är Bulimi? Orsaker till Bulimi Behandling av Bulimi

Vad är bulimi?

Bulimi är en ätstörning. Genom att hetsäta mycket mat och kort därefter kräkas upp maten för att undvika att gå upp i vikt.

Vid Bulimi följs hetsätningen av andra handlingar som överdriven träning, motionering, eller intag av laxermedel.

Vad ska man göra om man har bulimi?

Sök hjälp på närmaste vårdcentral. Vanliga behandlingar är kognitiv beteendeterapi eller interpersonell psykoterapi som du kan få när du har bulimi. Den behandling du får är oftast psykoterapi för att ändra tankar och beteenden.

Vad är orsaken till bulimi?

Den utlösande faktorn vid bulimi är ofta en diet eller bantningsperiod, det är även så anorexia kan uppstå. Den egna uppfattningen av sin vikt och kroppsform blir starkt kopplad till självkänslan.

Vilka drabbas av bulimi?

Bulimi och atypiska ätstörningar bland pojkar och män är mycket svåra att uppskatta men enligt vissa studier antyder de att förekomsten ökar. När det gäller hetsätningsstörning har det uppskattats att cirka 25% är män. Anorexi förekommer hos ca 1% och bulimi hos ca 2% av flickor och unga kvinnor i riskåldern 15 till 30 år.

Källa

Kan man få magsår av bulimi?

Det är inte ovanligt att människor med bulimi får allvarliga tandskador eftersom magsaft vid kräkning kommer i kontakt med tandemaljen. Dessutom fräter den på matstrupen. Med tiden kan även magsår uppstå, vilket kan vara livshotande.

Hur blir man av med hetsätning?

 1. Be om hjälp hos vårdcentralen
 2. Känn dig själv
 3. Ät regelbundet
 4. Få kontroll över känslorna
 5. Bryt tankevillor
 6. Ändra kurs
 7. Gå promenader utan krav
 8. Bryt negativa tankar (Ta hjälp om det behövs)
 9. Ta kontroll över maten med matdagbok
 10. Bygg upp din självkänsla
 11. Höj ditt humör

Vad är det som händer när man spyr?

Ämnesomsättning sänks och kroppen går på sparlåga; man blir förstoppad och får ont i magen; temperaturreglering påverkas och man fryser nästan jämt. När man kräks påverkas tänderna mycket negativt; de fräts sönder av magsyran. Av kräkning skadas dessutom magmunnen, den förslappas. Detta kan bl.a. resultera i syra uppstötningar och magsår.

Hur vanligt är det med ätstörningar?

Resultatet visade att 1.7%-2.3% insjuknade i bulimi, lite beroende på hur man definierade bulimi. Resultatet kommer från det finska tvillingregistret där 2881 kvinnor födda 1975-1979 analyserades.

Källa

Hur kompenserar man vid en bulimi?

Vanliga tecken på bulimi är upprepade episoder av hetsätning, det vill säga att du äter på ett okontrollerat sätt och ofta sådant som du normalt inte tillåter dig att äta. Samtidigt kompenserar du för mängden mat genom att till exempel framkalla kräkningar, använda laxermedel, träna eller banta.

Vad händer med kroppen när man har ätstörningar?

Om du har haft ätstörningar under en längre tid kan du hamna i svältläge. Kroppen börjar då stänga av viktiga funktioner för att spara energi.

 • Din puls går ner och din kroppstemperatur kan sjunka.
 • Blodtrycket sänks, och du kan bli yr och svimma.
 • Blodcirkulationen försämras, du börjar frysa, blir kall om fötter och händer.
 • Problem med benskörhet kan uppstå, och lättare råkar ut för benbrott.
 • Dina muskler blir försvagas.
 • Du kan få ett tunt hår i nacken, på armarna och benen dvs lanugohår.
 • Du kan få problem med torr hy och acne.
 • Ditt hjärta och njurar kan fungera sämre.
 • Hjärnan kan påverkas och du kan få hjärnatrofi.